Бярэзінскі запаведнік

На поўнач ад Мінска пад Лепель
    На дзевяностай вярсце
Бярэзінскі запаведнік
    Між рэк і балотаў расце.

Чароўныя рэчкі!
    Іх назвы
           звіняць і шумяць у вушах:
I Проня, і Гайна, і Ольса,
    I Бобр, і Уса, і Уша.

Плывуць у імгле сцюдзёнай
    Пад навіссю цёмнай лазы
Цяжкія тлустыя жэрахі,
    Зялёныя ментузы.

Бярэзнікаў белая песня,
    Званы медзяныя бароў,
Заставы калматых елак —
    Надзейныя сховы звяроў.

Дзе рогі аленя — не блытай —
    Дзе елак сухія сукі,
Уверсе мільгаюць вавёркі,
    Унізе сапуць барсукі,

Ад золаку да змяркання —
    Птушыныя кірмашы,
Зязюлі мядзведзяў будзяць,
    На працу бягуць мурашы.

Яны не саступяць дарогу
    Нават ласям цяжкім...
Увосень рабіны ўзнімаюць
    Вогненныя сцяжкі.

Увосень збіраецца ў лесе
    Сівы партызанскі люд
Наведаць сяброў пахаваных,
    Аддаць штогодні салют.

Падправяць магілкі аселыя,
    З чарак пральюць віно.
Дрэвы старыя зноўку
    Гудуць, як гулі вайной.

Тут забаронаў многа:
    Не біць, не паліць, не страляць.
Але няма забароны
    Памінкі такія спраўляць.

Бо самае запаведнае
    У запаведніку тым —
Сустрэчы жывых і мёртвых,
    Кастроў партызанскіх дым.
Пімен ПанчанкаApparel